Välkommen till
Kleiner och Partner

Vi finns till för att stödja företag, organisationer och individer i arbetet med att bli effektivare och prestera mer. Vi anser att människan är viktigast i all affärsverksamhet. Ledare och medarbetare med självinsikt och hög självkänsla ger tillsammans den kraft som skapar framgång. Därför arbetar vi framförallt med att hjälpa ledare och medarbetare att få större självkännedom.

 

 

Våra kurser

THE - The Human Element
Ett intensivt femdagarsprogram för en djup personlig upplevelse och konkreta verktyg att hantera dig själv och att leda andra.